*   >> läser Utbildning artiklar >> auto >> båtar rodd

Båtliv Safety

Innan du ens tänka på att ta din nya båt för en tur på vattnet är det i ditt eget bästa intresse att ta en båt säkerhet kurs och har en båt säkerhetsinspektion för att kontrollera den obligatoriska säkerhetsutrustning. Den amerikanska kustbevakningen kan ge dig en lista över obligatorisk samt förslag båt säkerhetsutrustning. Omdömen

Flytvästar, eller personliga flytanordningar som de officiellt kallas, bör vara lätt tillgänglig för alla passagerare på fartyget. De bör också anpassas till storleken på den person som är avsett att bära dem i händelse av en nödsituation. De bör vara i gott skick med alla band och klipp på plats och i drift. Det är en bra idé att ha dem monterade på de personer så att om nödvändigt kan sättas på utan större ytterligare justering. I vissa stater finns en minimiålder för vilken slitaget på en flytväst är skyldig hela tiden. Omdömen

Eftersom en stor del av båtlivet säkerhet finns också ska finnas ombord på ett nyligen inspekterade brandsläckare. Det bör vara tydligt märkta så att vem som helst kan upptäcka det vid behov och få till det i tid. Det finns olika typer av brandsläckare, som syftar till att släcka olika typer av bränder. För båtlivet säkerhet är det lämpligt att få en typ B eller C brandsläckare, är dessa utformade för att hantera bränder har sitt ursprung eller drivs av olja, fett och gas eller elektriska bränder. Omdömen

Sanitation spelar sin del i Båtliv Säkerhet

Om fartyget har en viss storlek, kommer de flesta stater kräver närvaro av någon form av sanitetsanordningar som en del av båtlivet säkerhet och för hälso- och sjukvårdsändamål. Se till att de är Coast Guard godkända och är speciellt utformade för användning ombord på ett fartyg. Omdömen

Flare vapen, eller visuella nödsignaler är en annan sak som de flesta stater kräver som en del av båtlivet säkerhetsutrustning. I händelse av en nödsituation dessa kan skicka en ljus signal i himlen, larma räddningsstyrkorna att din position. Flare pistol måste återigen vara lätt åtkomliga för en snabb användning, men å andra sidan måste de förvaras säkert och oåtkomligt för barn, eftersom de kan orsaka en hel del skador när felaktigt används. Omdömen

Som en sista delen av båtlivet säkerhet, särskilt för båtar med bensinmotorer och speciellt när motorn monteras i kärlet, är god ventilation kardinal. Inte bara för att undvika ackumulering av kolmonoxid, äventyrar cru med förgiftning, men också för att förhindra bensinångor från att bygga up

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.