*   >> läser Utbildning artiklar >> auto >> bilar

Luftflödet Givare Bestäm Kvantitet och hastighet för Air

luftflödet givare är anordningar som används för att mäta mängden och hastigheten av luft eller gasflöde. Givare av detta slag kan delas in i fyra grupper, nämligen sant massa, differenstryck, hastighet och bra förskjutning Omdömen Differentialtyper:. Omvandlare Luftflödet är avgörande för balansering av luftfarkosterna mot turbulens under flygning. Sådana givare känner vindhastigheten vid stjärniga ombord vinge och jämför med svans slutet. Skillnaden i vindhastigheter måste vara under säkra nivåer. Normalt automatiska systemet flash signaler till commander, piloter och passagerare. Det blir en viktig data till något ändra kurs och navigera till säkra nivåer under flygning Omdömen Velocity /Mass. Laboratoriekontrollförhållanden vindhastigheten i ugnen är av avgörande betydelse. Detta skall kunna upprätthållas vid enhetliga kontroll temperaturer vid varje skrymsle och vrå av ugnen. Det är att åstadkomma en enhetlig exponering av alla prover till het vind, vid alla hörn och därmed få rätt resultat från prover av alla hörn. En hel ugnens cirkulation skapas inte upp till märket. Nio poäng mätning av vindhastighet och ugnstemperaturen blir obligatorisk. En särskild ram skapas för ugnen /testanordningen. Den cirkulerande vindhastighet och temperatur känns av från alla hörn och tabell enhetlighet. Vanligtvis gör det enhetlig och konsekvent blir en huvudvärk för testare. Därför kan man förstå och uppskatta betydelsen
Bra Deplacement eller volym. I storskaliga kontinuerlig svetsanläggningar, vätgas en brännbar gas tillsammans med syre används. Några andra använder helium och kväve i förekommande fall kräver. Verkligen viktigt är mätning gaserna exakt hela svetsförfarandet för att åstadkomma stadig svetsfogar, som kommer att behöva passera genom skjuvning analysera och allt. När parametrarna har härletts och fasta luftflödesgivare tar upp. De avkända nivåerna styrs automatiskt med servostyrflödesmotorer.

Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.