*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Lägga till ny användare i Windows 7 Computer

Innan du lägger till ny användare din måste först förstå vad som är en användarprofil. Användarprofil är identiteten av användaren i en viss dator. Du kan lägga till flera användare i en dator och varje användare har sin egen profil, dokument, program såsom e-postmeddelanden kunder och lösenord. Omdömen

Vad är typer av användare? Det finns 2 typer av datorer användare administratörskontot och standardanvändare. Administratör har full eller fullständig åtkomst i alla användarkonton och ändrar inställningar och lösenord för alla användare av datorn. Standard användare kan komma åt och använda programmen och ställa upp några men inte alla inställningar för datorer och andra användare. Betyder helt enkelt standardanvändare har begränsad åtkomst i dator- och programinställningar. Omdömen

Know användar Begränsningar och Ställa in lösenord. Lösenord ställs in av användaren individuellt, varje användare har sin egen inloggningsnamn och lösenord som kan ställas in på att skapa användarkontot. Endast administratören har rättigheter och tillgång till skapa nya användarkonton och modifiera användarkonton lösenord. Standardanvändare har inte tillgång att skapa nya användarkonton. Om du vill ändra lösenordet måste du logga in som ett administratörskonto, går du till datorn på kontrollpanelen. Välj Användarkonton och säkerhet för familjen. Klicka på Användarkonton. Ändra sedan lösenord. Omdömen

Så här skapar du en ny användarprofil. Du kan skapa ny användarprofil genom att logga även som administratör eller användare som har ett administratörsbehörighet. Navigera till Kontrollpanelen väljer Användarkonton och säkerhet för familjen. Klicka lägga till och ta bort användarkonton. Och klicka nytt konto. Ange användarnamn och lösenord. Välj om du vill att den som administratör eller standardanvändare. Omdömen

Kan jag få tillgång till de handlingar som en annan användare? Varje användarkonton ha sina individuella dokumentmappar, till exempel jag har tre användarkonton i min dator, user1, user2 och användar 3. Datorn skapar automatiskt nya mappar dokument för dessa tre användare till exempel user1: s dokument, User2 dokument, User3 dokument och så vidare. Observera att endast administratörskonton har tillstånd att få tillgång till alla handlingar för alla användare. Standardanvändare kan inte komma åt handlingar andra vanliga användare och administratörsanvändare. Till exempel USER1 har ett administratörskonto och de andra 2 användare har standardanvändark

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.