*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Google Scholar

Google Scholar är en bibliografisk databas som är tänkt att hitta abstracts och fulltextartiklar som publicerats på olika ämnen. Det är en stor tjänst till den breda allmänheten att ge dem tillgång till de senaste vetenskapliga artiklar publicerade i olika hög effekt granskade tidskrifter. Det hjälper också många studenter slutföra sin post examensarbete och avhandling. Google Scholar har försökt mycket övertygande täcka alla typer av discipliner och format. Varje uppsats kan ses i en mängd olika format, inklusive HTML, PDF etc. Strukturen för Google Scholar är mycket lik de andra stora databaser som The Elsevier. MEDLINE och ISI Web of Science, och få anges. Genom denna satsning ett brett spektrum av vetenskapliga artiklar har gjorts tillgängliga för de allmänna massorna. På detta sätt genom att dela arbetet med intellektuella människor Google banar väg för utveckling av ytterligare framsteg när det gäller vetenskap och teknik. Google Scholar använder funktionerna i andra bibliografiska mjukvaran som EndNote och BibiTex för att importera data. Den söker många av de databaser för att producera resultat. Funktionerna är mycket liknar Windows Live Academic Search som utvecklats av Microsoft för att söka i vetenskapliga databaser. Google planerar nu att utöka projektet i Google Scholar genom att utveckla avtal och samarbeten med andra förlag att utveckla sin egen samling av nyligen publicerade artiklar. Denna insats som de andra tjänsterna i Google som Google böcker kommer att bli en stor tillgång för allmänheten. Google Scholar har avancerade sökalternativ med hjälp av vilken människor kan begränsa sina sökningar för att hitta de senaste artiklarna. Även du kan ha andra alternativ som vad du vill göra med artiklar, om du behöver abstracts, fulltext eller endast de fria fulltextartiklar. Du har också ett val att välja mellan de arter som du vill markera som om du vill studera mänskliga befolkningen, kommer du att ha det. Å andra sidan om du vill välja djurliv eller växter du har ett val. Du kan också välja ålder och kön av människor om du bär på en medicinsk sökning. Google har tillgång till många online bibliotek som National Library of Medicine och du kan söka dem med hjälp av Google-funktioner. De artiklar som inte är fritt tillgängliga kan köpas enkelt online. Google ger adresserna till de förlag som publicerar dessa artiklar. Sökords funktion i Google Scholar är ett lättanvänt verktyg med vars hjälp du kan söka på nätet enkelt och få de mest releva

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.