*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Sätt att spara en File

Spara en fil Omdömen

När du arbetar med en fil i ett program, bör du spara det ofta för att undvika att förlora data oväntat på grund av ett strömavbrott eller andra problem.

Om du vill spara en fil i det program du använder, klickar du på Arkiv-menyn och klicka sedan på Spara. Omdömen

Om programmet som du använder inte har en Arkiv-menyn eller du kan inte hitta knappen Spara, kanske du kan använda kortkommandot Ctrl + S för att utföra samma uppgift. Omdömen

Om filen är ny och det är första gången som du sparar det, Skriv ett namn på filen i rutan Filnamn, och klicka sedan på Spara. Omdömen

Om du vill spara en ny version av en befintlig fil (Spara som) Om du öppnar en befintlig fil och göra ändringar, men du don ' t vill skriva över den ursprungliga versionen, du kan spara en ny version av filen. Omdömen

Som standard, de flesta program sparar en fil i en logisk plats för filer i sitt slag (t.ex. bildfiler sparas vanligtvis i mappen Mina bilder). Men du kan spara filen på en annan plats. Så här sparar du en ny version av en befintlig fil. Omdömen

I programmet som du använder, klickar du på Arkiv-menyn och klicka sedan på Spara som Omdömen

Om navigeringsfönstret (det vänster) inte visas i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan Spara som klickar du på Bläddra i mappar för att visa den Omdömen

Gör något av följande:. Omdömen

I navigeringsfönstret Klicka på mappen där du vill spara filen. Omdömen

I adressfältet, klicka på pilen bredvid ett mappnamn, och klicka sedan på mappen. Omdömen

I adressfältet, skriver fullständiga sökvägen till mappen (till exempel C: \\ Users \\ Public). För mer information, se Navigera med hjälp av adressfältet. Omdömen

I rutan Filnamn skriver du ett namn på filen och klicka på Spara. Omdömen

Notes-filer kan inte öppnas eller sparas i själva Windows-du måste använda ett program för att utföra dessa uppgifter. Normalt skulle du öppna eller spara en fil i det program som användes för att skapa filen. För mer information, se Öppna en fil eller mapp. Omdömen

Om du sparar en fil i ett bibliotek (t.ex. dokument) är den mapp sparas det biblioteket standard spara plats (till exempel Mina dokument).

Beroende på vilken typ av fil du sparar, du skulle kunna lägga filegenskaper som taggar vid den tidpunkt då du sparar filen. Till exempel kan du lägga till taggar och andra egenskaper till Microsoft Office-dokument, bilder (t.ex. JPEG-filer) och musik (t.ex. MP3-filer)

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.