*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Hur Inkludera en mapp från din dator i en Library

Om du vill inkludera en mapp från din dator i ett bibliotek Omdömen

Klicka på Start-knappen och sedan på ditt användarnamn. Omdömen

Höger Klicka på mappen du vill inkludera, peka på Inkludera i bibliotek och sedan på ett bibliotek. Omdömen

Om du vill inkludera en mapp från en extern hårddisk i ett bibliotek Kontrollera den externa hårddisken är ansluten till datorn och att datorn känner igen enheten. (Mer information finns i Installera, visa och hantera dina enheter.) Review

I aktivitetsfältet klickar du på knappen Windows Utforskaren. Omdömen

I navigeringsfönstret (det vänstra fönstret), klickar du på Dator , och sedan navigera till den mapp på din externa hårddisk som du vill inkludera. Omdömen

Högerklicka på mappen, peka på Inkludera i bibliotek och klicka sedan på ett bibliotek.

Note Mappar från flyttbara enheter (t.ex. CD och DVD) och en del USB-minnen inte kan ingå i ett bibliotek. Omdömen

Om du vill inkludera en nätverksmapp i ett bibliotek Omdömen

En nätverksmapp måste vara läggs till i indexet eller göras tillgänglig offline innan den kan ingå i ett bibliotek. Om du vill veta hur man gör en nätverksmapp tillgänglig offline, se Bibliotek: vanliga frågor Omdömen

I aktivitetsfältet klickar du på knappen Windows Explorer Review

Gör något av följande:.. Omdömen < p> I navigeringsfönstret (det vänstra fönstret), klicka på Nätverk och sedan navigera till den mapp på ditt nätverk som du vill inkludera. Omdömen

Klicka på ikonen till vänster om adressfältet, skriver sökvägen till nätverket, tryck på Enter, och sedan navigera till den mapp som du vill inkludera. Omdömen

Högerklicka på mappen, peka på Inkludera i bibliotek och sedan på ett bibliotek. Omdömen

Obs! Om du inte ser Inkludera bibliotek alternativet innebär det att nätverksmappen inte är indexerad eller inte är tillgänglig offline. Omdömen

För att ta bort en mapp från ett bibliotek När du inte längre behöver för att övervaka en mapp i ett bibliotek, kan du ta bort den. När du tar bort en mapp från ett bibliotek, är mappen och dess innehåll inte bort från sin ursprungliga plats. Omdömen

I aktivitetsfältet klickar du på knappen Windows Utforskaren. Omdömen

I navigeringsfönstret (det vänstra fönstret), klickar du på biblioteket som du vill ta bort mappar från. Omdömen

I biblioteksfönstret (ovanför fillistan), bredvid Innehåller, klickar du på Platser. Omdömen

I dialogrutan som visas klickar du på mappen du vill ta b

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.