*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Man gör en mapp tillgänglig Offline

Kan jag ta en mapp som inte alltid är tillgänglig på min dator eller inte indexeras? Omdömen

Om mappen är på en enhet som är kompatibel med bibliotek (t.ex. en extern hårddisk), kan det ingå. Däremot kommer innehållet i mappen endast vara tillgängliga när enheten är ansluten till datorn. Omdömen

Om mappen är på en dator som är en del av din hemgrupp kan det ingå. För mer information, sök Windows Hjälp och support för "lägga till datorer till en hemgrupp." Omdömen

Om mappen på en nätverksenhet som inte är en del av din hemgrupp, det kan ingå så länge innehållet i mappen indexeras. Om mappen redan indexerad på enheten där det lagras, bör du kunna inkludera den direkt i biblioteket. Omdömen

Om nätverksmappen inte är indexerad, ett enkelt sätt att indexera det är att göra mapp tillgänglig offline. Detta kommer att skapa offline versioner av filerna i mappen och lägga till dessa filer till index på din dator. När du gör en mapp tillgänglig offline, kan du inkludera det i ett bibliotek. Omdömen

När du gör en nätverksmapp tillgänglig offline, kommer kopior av alla filer i den mappen lagras på datorns hårddisk. Ta hänsyn till detta om nätverksmappen innehåller ett stort antal filer. Omdömen

För att göra en mapp tillgänglig offline Omdömen
  1. Medan du är ansluten till nätverket, lokalisera nätverksmappen som du vill göra tillgänglig offline.

  2. Högerklicka på mappen och klicka sedan på Alltid tillgänglig offline. Omdömen

    Alltid tillgänglig offline Kommandot Omdömen

    Obs
  3. Om du inte ser Alltid tillgänglig offline kommando, kan du använda en version av Windows 7 som inte stöder offlinefiler.


Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.