*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Hur Byt Thinkpad T-43 Hard Drive

Thinkpad Enhanced T-43 laptop gjorts av Lenovo (som äger persondatorn grenen av IBM) har en utdragbar hårddisk. Detta eliminerar behovet av att ta isär datorhöljet för att komma åt hårddisken och minskar den tid det tar att byta ut enheten. En ersättningsenhet används i allmänhet när den nuvarande hårddisk går sönder eller när du behöver en större kapacitet hårddisk. Omdömen

Stäng av datorn. Dra ur strömkabeln och alla perifera anslutningar. Stäng locket och placera datorn nedåt på ett fast underlag. Placera datorn så att gångjärnssidan av datorn är längst bort från dig med datorns undersida uppåt. Hårddisken är på vänster sida i detta läge. Ta bort batteriet innan du fortsätter. Omdömen

Ta bort en skruv som håller hårddiskfacket på plats i det vänstra hörnet kanten närmast dig. Plocka upp den bärbara datorn och öppna datorskärmen. Placera datorskärmen på sidan med kanten som har hårddiskfacket upptill närmast dig. Dra hårddiskfacket uppåt och bort från datorn. Hårddisken är ansluten till locket och glider ut liksom. Dra kåpan bort från kanten på hårddisken. Omdömen

Bifoga plastkåpan på den nya hårddisken. Den sida av enheten med kontakten ska gå i facket först. Skruvhålet i plastkåpan bör vara vänd mot undersidan av den bärbara datorn. Stäng locket och placera den bärbara datorn på den fasta ytan igen så att datorns undersida är vänd uppåt. Byt ut en skruv för att fästa hårddisken på plats. Byt ut batteriet för att slutföra processen. Omdömen

Tryck din hand till en icke-elektrifierad metallyta för att skingra statisk från din hand innan du vidrör hårddisken för att förhindra skador på enheten. Omdömen

Referens

Lenovo IBM Support: Byt Thinkpad T-43 hårddisk (med bilder) [http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-50021.html] Omdömen

Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.