*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Microsoft Excel Shortcuts

CTRL kombinations kortkommandon Key Info CTRL + SHIFT + (Unhides längre dolda linjer i urvalet. Ctrl + Skift +) Unhides några dolda kolumner i markeringen. CTRL + SKIFT + & Gäller gränsen till den markerade cellen. CTRL + SHIFT_ Ta bort gränsen från de markerade cellerna. CTRL + SKIFT + ~ Använder talformatet Allmänt. CTRL + SKIFT + $ Använder valutaformat med två decimaler (negativa siffror inom parentes). CTRL + SKIFT + Aktuell% Andel format utan decimaler. CTRL + SKIFT + ^ Använder exponentiellt antal format med två decimaler. CTRL + SKIFT + # Gäller Datumformat med dag, månad och år. CTRL + SKIFT + @ Gäller Tidsformat med timme och minut, och AM eller PM. CTRL + SKIFT +! Tillämplig Talformat med två decimaler, tusentalsavgränsare och minustecken (-) för negativa värden. CTRL + SKIFT + * Väljer den aktuella regionen runt den aktiva cellen (den dataområdet omges av tomma rader och tomma kolumner). I en pivottabellrapport markerar hela pivottabellen det. CTRL + SHIFT +: Anger aktuell tid. Ctrl + Skift + "Kopierar värdet från cellen ovanför aktiva cellen till cellen eller Formel Bar CTRL + Skift + Plus (+) Visar dialogrutan Infoga för att infoga tomma celler CTRL + Minus.. (-) Visar bort dialogrutan radera den valda cellen CTRL +:.... Anger aktuellt datum CTRL + `att växla mellan att visa cellvärden och visa formler i kalkylbladet CTRL + 'Kopierar en formel från cellen ovanför aktiva cellen i cellen eller Formel Bar CTRL 1 Visar Formatera celler dialogrutan. CTRL 2 Tillämplig eller ta bort fetstil. Gäller CTRL tre eller ta bort kursiv stil. 4 Använda eller ta bort understryka CTRL. Accepted 5 CTRL eller ta bort strykning. CTRL 6 växlar mellan att dölja objekt, visar objekt, och visa platshållare för objekt. CTRL 8 Visa eller dölja symbollinjen. CTRL 9 Gömmer de markerade raderna. CTRL 0 Gömmer den markerade kolumnen. CTRL + A Markerar hela kalkylbladet. Om kalkylbladet innehåller data, CTRL + A väljer områden idag. Om du trycker på CTRL + A för att välja ett område för andra gången i dag och en sammanfattning av linjen. Genom att trycka Ctrl + A för tredje gången, markera hela kalkylbladet. När insättningspunkten är på höger sida funktionsnamnet i en formel, visar Funktionsargument dialogrutan. CTRL + SKIFT + A infogar argumentnamn och parenteser när insättningspunkten är rätten för en funktion i formeln. CTRL + B Använda eller ta bort fetstil. CTRL + C Kopiera markerade celler. CTRL + C, följt av en annan CTRL + C visar Urklipp. Använda CTRL + D Fyl

Page   <<       [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.