*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Tangentbord Shortcuts

Att vänja sig att använda tangentbordet uteslutande och lämnar din mus bakom kommer att göra dig mycket mer effektiv på att utföra alla uppgifter på alla Windows-system. Jag använder följande kortkommandon varje dag: Windows-tangenten + R = Kör-menyn Detta brukar följas av: cmd = Kommandotolken iexplore + "webbadress" = Internet Explorer compmgmt.msc = Datorhantering dhcpmgmt.msc = DHCP Hantering dnsmgmt.msc = DNS-hantering services.msc = Tjänster eventvwr = Loggboken dsa.msc = Active Directory användare och datorer dssite.msc = Active Directory webbplatser och tjänster Windows-tangenten + E = Explorer ALT + Tab = Växla mellan fönster ALT, Space, X = Maximera fönster CTRL + Skift + Esc = Task Manager Windows-tangenten + Break = Systemegenskaper Windows-tangenten + F = Sök Windows-tangenten + D = Dölj /Visa alla fönster CTRL + C = Kopiera Ctrl + X = cut CTRL + V = klistra in don även " t glömma "Högerklicka på" nyckeln bredvid till höger Windows-tangenten på tangentbordet. Med hjälp av pilarna och att nyckeln kan få precis vad som helst göras när du har öppnat upp alla program. Kortkommandon [Alt] och [Esc] Växla mellan öppna program [Alt] och brev Välj menyalternativet genom understruken bokstav [Ctrl] och [Esc] Öppna Program-menyn [Ctrl] och [F4] Stäng aktiv handling eller gruppfönster (inte arbetar med vissa program) [Alt] och [F4] Avsluta aktiva program eller stänga nuvarande fönstret [Alt] och [-]. kontrollmenyn är öppen för aktivt dokument Ctrl] Lft, Rt. arrow Flytta markören framåt eller bakåt ett ord Ctrl] uppåt, nedåt pil Flytta markören framåt eller bakåt ett stycke [F1] Öppna Hjälp för aktiva programmet Windows + M Minimera alla öppna fönster Skift + Windows + M Ångra minimera alla öppna fönster Windows + F1 Öppna Windows Hjälp Windows + Tab Växla mellan Aktivitetsfältet knappar Windows + Break Öppna dialogrutan Systemegenskaper genvägar acessability Höger SHIFT i åtta sekunder ........ Slå Filter på och av. Vänster ALT + vänster SKIFT + PRINT SCREEN ....... Slå Hög kontrast på och av. Vänster ALT + vänster SKIFT + NUM LOCK ....... Slå Mousekeys på och av. SKIFT ....... fem gånger Slå Tröga på och av. NUM LOCK ...... i fem sekunder Switch ToggleKeys på och av. genvägar explorer SLUT ....... Visa den nedersta delen av det aktiva fönstret. HOME ....... Visa överst i det aktiva fönstret. NUM LOCK + Asterisk ....... på numeriska tangentbordet (*) Visa alla undermappar under den markerade mappen. NUM LOCK + PLUSTECKEN ....... på numeriska tangen

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.