*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

32 Bit VS 64 Bit OS

What är all denna uppståndelse över 32-bitars och 64-bitars datoranvändning? Vilka får högre och inom vilka områden av datorer? Låt oss försöka ta reda på. Innan vi går vidare mot jämförelser avsnittet 32 ​​bit vs 64-bitars operativsystem, låt oss först förstå vad en 32-bitars och en 64-bitars organ och vad båda dessa villkor avser i datorsammanhang. 32 och 64 bitar kan hänvisa till en mängd olika saker med avseende på databehandling och databehandling på datorer. Men för det mesta när vi talar om 32 bitar och 64 bitar, vi brukar kalla antingen mikroprocessorer eller operativsystem. Inom ramen för mikroprocessorer, dessa bitvärden hänvisar till bredden av registren process som är små datalagrings komponenter som är en del av CPU-arkitektur. I samband med operativsystem, 32-bitars och 64 bitars avser minnesadresser som lokaliserar tillståndsinformationen, även känd som minnet i datorsystemet, där antingen en datormaskinvara eller ett datorprogram kan sätta in uppgifterna och senare hämta detsamma från Det. Här kommer vi att diskutera de olika skillnaderna mellan 32 bitar och 64 bitar i form av processorer och operativsystem systems.32 Bit vs 64 Bit ProcessorsA kort introduktion till 32-bitars och 64-bitars processorer kommer att bidra till förståelsen av båda varianterna av operativsystem. En 32-bitars processor är en som har process register eller databussarna tillräckligt bred för att behandla data och minnesadresser som kan läggas ut i 32 bitar. På samma sätt, 64 bitars processorer har process register eller databussar tillräckligt bred för att behandla data och minnesadresser som kan läggas ut i 64 bitar. Såsom kan härledas från antalet bitar, är en 64 bitars processor som kan bära dubbelt så mycket av information till och från datorns minne. Därför, när det kommer till frågan om 32 bit vs 64 bitars hastighet, 64 bitars processorer komma ut som en klar vinnare eftersom om i en viss tid, bearbetar en processor mer information än den andra, det betyder helt enkelt den förstnämnda är snabbare i termer av mängden information samt den relativa handläggningstiden. Därför domen definitivt går till förmån för 64 bitars aktör i 32 bit vs 64 bitars processor duell! 32 Bit vs 64 Bit osso vad är skillnaden mellan 32 och 64 bitars operativsystem? Teoretiskt kommer en 64 bitars operativsystem köras snabbare än en 32 bitars operativsystem på grund av samma logik som nämns i föregående segmentet. Det finns dock en hake här. Medan bearbetningskapacitet av en 32-bitars

Page   <<       [1] [2] [3] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.