*   >> läser Utbildning artiklar >> science >> computers

Hårdvara Engineer Job Description

Research och utveckling i samband med hårdvaran inom datorer ingår i jobbet av en hårdvara ingenjör. Arbetet med hårdvara ingenjör kan också innebära installation av hårdvara. Den grundläggande utbildningskrav för hårdvara engineering eller bli en dataingenjör kan beskrivas på följande sätt: Läro RequirementsIf du strävar efter att bli en hårdvara ingenjör, är det nödvändigt att slutföra fyraårig examen i datateknik eller elektroteknik. För vissa områden, med en magisterexamen är det grundläggande kravet. Magisterexamen kan hjälpa dig att specialisera sig inom ett visst område och kommer att ge dig ett försprång framför andra på marknaden. Kunskapskraven att bli en hårdvara ingenjör inkluderar kunskap om hårdvara som processorer, elektroniska kretsar, datorutrustning och datorprogrammering. Matematik är ett av de viktigaste ämnena för en hårdvara ingenjör och inkludera kalkyl, geometri och algebra. Engelska läsning är också viktigt att förstå innehållet och innebörden av ord att läsa korrekt datablad och manualer som är relaterade till datorutrustning. Utforma hårdvara med hjälp av specialverktyg, inklusive både mjukvara och hårdvara är en av de viktigaste uppgifterna hårdvara ingenjör datorn bör veta. Slutligen, är det nödvändigt med en grundläggande kunskap om ledning och administration, som omfattar färdigheter som strategisk planering, resurshantering, ledarskapstekniker och andra chefs skills.Skills och förmåga Krav Utveckla rätt kompetens, är nästa viktiga steg. Skicklighet-set innehåller en god programmeringsförmåga, vetenskapliga problemlösningsförmåga, förståelse och felsöker ett problem, logiskt resonemang och närmar sig problemen att finna en lämplig lösning på problemet. Förstå punkter och läsa uppfattningar som är relaterade till hårdvara och mjukvara ingår också i kompetens. Utmärkt kommunikationsförmåga och skrivförmåga med en korrekt information beställer förmåga krävs i hårdvara ingenjör job.Job verksamhet Hårdvara EngineerThe hårdvara ingenjör krävs för att interagera med hårdvara och mjukvara. Data och bearbeta information bör alltid noteras av hårdvaran ingenjör. Hårdvara ingenjör måste ha god kommunikationsförmåga och ge konsultation till gruppmedlemmarna eller ledningen. Utarbetande, vilket gör layouter med lite kreativitet är nödvändigt att utforma kringutrustning. Dataanalys och uppdatera relevant kunskap i samband med installationen av hårdvara och mjukvara är viktigt. Hårdvara ingenjör bör alltid hålla sig uppdaterad genom att in

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.