*   >> läser Utbildning artiklar >> society >> environment

Temperatur Changes

Uttryckt som en linjär trend, denna temperatur ökade med 0,74 ± 0,18 ° C under perioden 1906-2005. Hastigheten för uppvärmningen under den sista halvan av den perioden var nästan dubbelt så stor som för perioden som helhet (0,13 ± 0,03 ° C per årtionde, jämfört med 0,07 ° C ± 0,02 ° C per årtionde). Den urbana värmeöar effekt beräknas stå för omkring 0,002 ° C för uppvärmning per decennium sedan 1900. Temperaturer i lägre troposfären har ökat mellan 0,13 och 0,22 ° C (0,22 och 0,4 ° F) per årtionde sedan 1979, enligt satellittemperatur mätningar. Temperatur tros ha varit relativt stabil under en eller två tusen år före 1850, med regionalt varierande svängningar såsom den medeltida värmeperioden och den lilla istiden. Omdömen Uppskattningar av NASA: s Goddard Institute for Space Studies (GISS) och National Climatic Data Center visar att 2005 var det varmaste året sedan tillförlitliga, omfattande instrumentella mätningar blev tillgängliga i slutet av 1800-talet, mer än det tidigare rekordet som i 1998 av några hundradels grader. Uppskattningar som utarbetats av Meteorologiska världsorganisationen och Climatic Research Unit visar 2005 som den näst varmaste året, bakom 1998. Temperaturer under 1998 var ovanligt varm eftersom den starkaste El Nino i det senaste århundradet har inträffat under det året. Globala temperatur är föremål för kortsiktiga fluktuationer som overlay långsiktiga trender och kan tillfälligt dölja dem. Den relativa stabiliteten i temperatur 2002-2009 är förenligt med ett sådant avsnitt.
Temperaturförändringar varierar över hela världen. Sedan 1979 har landtemperaturer ökat ungefär dubbelt så snabbt som havstemperaturer (0,25 ° C per årtionde mot 0,13 ° C per årtionde). Ocean temperaturer ökar långsammare än land temperaturer på grund av den större effektiv värmekapaciteten av haven och eftersom havet förlorar mer värme genom avdunstning. På norra halvklotet värms snabbare än södra halvklotet, eftersom det har mer mark och eftersom det har stora områden av säsongs snö och isbildningar föremål för is-albedo feedback. Även mer växthusgaser släpps ut i norra än södra halvklotet detta inte bidrar till skillnaden i uppvärmningen eftersom de viktigaste växthusgaserna kvar tillräckligt länge för att blanda mellan hjärnhalvorna.
Termiska tröghet oceanerna och långsamma svar från andra indirekta effekter innebär att klimatet kan ta århundraden eller längre tid att anpassa sig till förändringar i tvinga. Klimatåtagande studier tyder på att

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.