*   >> läser Utbildning artiklar >> society >> etiquette

Make Maka rättigheter och skyldigheter av hushållen i familjen Till Inner Happiness

His, är Hennes kärlek, respekt, lojalitet, respekt, etc. måste främjas både man och hustru. . Genom att känna och förstå rättigheter och skyldigheter både man och hustru förväntas underlätta familjelivet bygger på religiösa läror och lagar Omdömen

Här är några av de rättigheter och skyldigheter för både man och hustru:
< p> A. Make Skulder

- Tillhandahållande av en familj som bor i för att möta behoven av kläder, mat och husrum Omdömen

-. Bistå i vården av en hustru roll Omdömen

- Att vara en ledare, mentor och väktare av familjen med fullt ansvar för överlevnad och familjens välfärd Omdömen

-.. Standby /Ready to inter vakt när hustrun är gravid /gravid Omdömen < p> - Lösa problem med visdom och inte godtyckliga Omdömen

- Ge frihet att tänka och agera i enlighet fru de religiösa läror för att inte drabbas av fysiska och andliga Omdömen

B. rättigheter Make <. br>

- Fru väl genomför sina skyldigheter i enlighet med religiösa läror, såsom att utbilda barn, löpning hushållsfrågor och så vidare Omdömen

-. Att få tjänster av hustruns inre och yttre Omdömen < p> - Att vara familjens överhuvud leda familjen Omdömen

C. fru Skulder

-. Utbildning och barnuppfostran korrekt och ansvarsfullt Omdömen

- Respekt och lyda era män i rimlig limits.Right

-. Håll familjens heder Omdömen

-. Underhåll och hantera tillhandahållandet av en make (levande make) för att försörja familjen Omdömen

- Organisera och ta hand om familjens hushåll för välfärd och lycka i familjen Omdömen

D. fru rättigheter

-.. Skaffa en levande själ och födelsen av en levande make Omdömen

- Ta emot en hemgift från mannen när gift Omdömen

-. Att behandlas humant och väl av mannen utan våld /våld i hemmet Omdömen

-. Få att bevara, skydda och omtänksam make att undvika dåliga saker

E. Skulder man och hustru

-.. Ömsesidig kärlek, heder, lojalitet och hjälpa varandra andligt och materiellt till varandra Omdömen

- ha ett permanent uppehållstillstånd bestäms av båda parter Omdömen

-.. Att hävda hushållet Omdömen

-. Utför samförstånd lösa problem hemma utan känslor Omdömen

- Acceptera fördelar och nackdelar par med uppriktighet.

-. Respekt för familjen från båda sidor av både gamla och unga Omdömen

- Ömsesidigt trogen och förståelse Omdömen

-.. inte sprida den hemliga /vanhedra familjen

F. rättigheter man och hustru Omdömen

-. Att få ställnin

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.