*   >> läser Utbildning artiklar >> society >> legal

När du behöver en produktansvars Attorney

Product Ansvar. Vi hör denna term varje dag, men vad exakt betyder det? Från blyfärg upptäckte förgiftar våra barns leksaker, de massiva domar Personskadeprevention Advokater de vinnande mot Big Tobaksbolagen för att orsaka tusentals att dö av lungsjukdomar, är produktansvar en växande oro i denna värld som drivs marketplace.Each år tusentals skadas eller dör av felaktiga produkter som tillverkas både här och utomlands, eller från de långsiktiga effekterna av produkter är kända för att orsaka hälsoproblem. När döden eller skada inträffar, är det nödvändigt att anlita en produktansvars advokat. Läkemedelsföretag som nu annonserar till massorna med mega-miljoner dollar annonskampanjer, bifoga långa listor med potentiella biverkningar och potentiella hälsorisker för sina produkter. Ibland listorna är längre än annonstexten själv. Varför? De varnar dig. Varning eftersom det trots bra deras produkt kan göra, de vet dåliga saker kan hända dig. De täcker deras rättsliga grunder och försöker skydda sig från lawsuits.Product Skadeståndsanspråk är i allmänhet baserade på ett av dessa tre frågor: försumlighet, garantibrott eller strikt ansvar. Termen "produktansvars" avser ansvar tillverkare och någon eller alla parter i samband med den kedja av tillverkning för skador orsakade av den produkt som de producerar. Denna definition är mycket omfattande, men den faktiska ansvar för tillverkarna kan rulla ned till minsta detalj av en produkt som gör att det är farligt. Produktansvars fall är i allmänhet baserade på tre begrepp: en defekt i design, en defekt i tillverkningsprocessen, underlåtenheten varna för risken för danger.These begrepp förutsätter att tillverkaren noga har övervägt de potentiella och förutsebara faror inneboende i sin produkt design . Så de flesta påståenden om produktansvar inte baseras på oaktsamhet, men på ett koncept som kallas strikt ansvar. " Strikt ansvar teori hävdar att en tillverkare kan hållas ansvarig om han /hon handlat försumligt, eftersom det förutsätter att den välbärgade tillverkaren i en bättre position att ta på sig kostnaderna för skadeståndsansvar än offret och tillverkaren bygger kostnaden för sådant ansvar i priset på sin produkt. Kalifornien var den första staten att hävda denna teori 1963 när det slutat kräva offer att bevisa oaktsamhet och får ersättning för produktansvar genom strikt ansvar. Strikt ansvar teori sällan tillämpas på något annat än ett fabrikationsfel. Den innehåller sällan dåliga mönster eller underlåtenhet at

Page   <<       [1] [2] [3] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.