*   >> läser Utbildning artiklar >> society >> environment

The End of The World

Till att börja med, det finns en hel del problem som stör en hållbar utveckling. De största problemen är ekonomiskt och kulturellt. Först av allt, i dessa medför dagar världen vände sig till kapitalismen och pengar att göra. Det finns en hel del rika människor som investerar och vill utveckla sin verksamhet och bli framgångsrik. Problemet är att människor gör detta med hjälp av naturens resurser eller förorenande det med skräp, giftigt avfall och att de inte brydde sig att de gör stor skada för vår miljö.

Till exempel är petroleum även känd som svart guld en av de allvarligaste problemet. Big companie chefer som "Lukoil" kämpar för utvinning av olja i havet, men de inser inte hur de förorenande havets vatten och speciellt luft när de producerar den till bensin. Vad är mer, är en annan riktigt viktigt problem vår kulturutbildning. Folk bryr sig inte utbilda sina barn i rätt sätt att spara miljön. Unga människor förstår inte att allt de gör är att förstöra våra skogar, gräsmarker, förorenande sjöar. Det är därför vi måste utbilda dem ordentligt.

Detta är ett allvarligt problem eftersom våra kommande generationer aldrig kan se naturen naturliga. Så rädda vår älskade världen och låt det inte att colapse. Omdömen

Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,https://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.