*   >> läser Utbildning artiklar >> health >> diseases conditions

Förbättrad metod för att detektera Mutant Dnas

Många tekniker har upptäckts för att detektera närvaron av muterade DNA. En av de senaste metoderna för molekylär DNA-test har visat stora förbättringar av upptäckt. Mutatant anrikning med 3'-modifierade oligonukleotider, även känd som MEMO, visar stora förhoppningar om identifiying spår DNA mutantsekvenser i en stor population av omuterade DNA. Omdömen

bekräftelse och identifiering av muterade DNA-sekvenser är viktigt för diagnos av sjukdomar. Dessa mutationer förändrar en cells genom och kan uppträda plötsligt och spontant. Främsta orsakerna till genetiska mutationer är virus, transposoner, strålning, och mutagena kemikalier. Mutationer kan också uppstå på grund av hypermutation, en self-induced mutation, och fel under meios eller DNA-replikation. Förändringar orsakade av mutationer kan ha någon effekt, ändra en genprodukt, eller hindra en gen från att arbeta helt och korrekt. Mekanismen av DNA-mutation har blivit en fördelaktig verktyg. Det gör det möjligt för det naturliga urvalet, för överlevnaden av gynnade karakteristiska drag och död unfavored karakteristiska drag, förekomma. Omdömen

MEMO upptäcktes av en grupp forskare vid institutionen för laboratoriemedicin och genetik, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine i Seoul, Korea. De beskrev denna metod som en enkel och billig teknik. Genom att använda MEMO, oligonukleotiderna medger en normal gen från att utvidga och tillåta en muterad gen för att expandera, vilket i sin tur orsakar att detekteringskänsligheten ökar. TÄNK PÅ kan användas för att upptäcka och identifiera cancer mutationer, variant stammar av smittsamma sjukdomar, mindre muterade alleler hos individer med låg nivå somatisk mosaicism eller mitokondriell heteroplasmy, och foster mutationer från moderns plasma. Detta team av utredare kunde showl hur MEMO var känslig för EGFR
, BRAF
, JAK2
, TP53
eller KRAS
mutationer från DNA av cancerceller och NPM1 Omdömen mutation från en benmärgsprov. Dessa fynd visar hur framgångsrik och lovande MEMO är. Omdömen

Till skillnad från de andra tekniker som används för att detektera DNA-mutationer, var MEMO skapats för att göra förbättringar i processen för identifiering. Det ger möjlighet att enkelt applicera tekniken på flera olika medicinska områden. Sjukdoms diagnoser och övervakning av behandling beror på de molekylära analyser som produceras av denna nya teknik. MEMO är oerhört viktigt för den medicinska

Page   <<       [1] [2] >>
Copyright © 2008 - 2016 läser Utbildning artiklar,http://utbildning.nmjjxx.com All rights reserved.